Pobierz plik: Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka” w Ameryce wspiera finansowanie leczenia i usprawniania osób niepełnosprawnych.

Na przestrzeni ostatnich lat zwiększyło się w Województwie Warmińsko-Mazurskim zapotrzebowanie na leczenie i usprawnianie dzieci i młodzieży. Lepsza opieka medyczna okołoporodowa sprawia, że są utrzymywane przy życiu dzieci z coraz niższą masą urodzeniową. Jednocześnie dzieci te wymagają specjalistycznej opieki i wczesnego usprawniania, aby móc prawidłowo się rozwijać. We wczesnym okresie dzieciństwa niezbędny jest bliski kontakt z rodzicami (opiekunami), który zapewni ich harmonijny rozwój. Dotyczy to także dzieci, również w późniejszym okresie życia, które utraciły swoją sprawność i wymagają na co dzień wsparcia rodziny np. po wypadkach komunikacyjnych. Barierą dla opiekunów w sprawowaniu tej opieki i uczestnictwa w terapii są koszty, jakie muszą oni ponosić z tytułu zakwaterowania w szpitalu. Pobyt opiekuna podczas leczenia dziecka nie podlega refundacji przez NFZ.

Stowarzyszenie „Nasza Ameryka” chce umożliwić rodzicom (opiekunom) współuczestniczenie w odzyskiwaniu sprawności przez ich dzieci.